Tømmeanlegg for bobil/caravan

Ved innkjøringen til campingplassen.

Gratis tømmeanlegg for bobil og caravan.
Gratis